FAQ - Foto- og Videoproduksjon

HVA KOSTER EN VIDEOPRODUKSJON?

Det er mange variabler som avgjør prisen på en videoproduksjon. Dersom det trengs mange dager til forarbeid, produksjon og etterarbeid, går selvsagt prisen opp. Trengs det grafikk og mye andre effekter? Dersom vi skal dekke et arrangement trengs det kanskje ikke ekstra lys og lyd. Mens for en reklamefilm vil dette være med på å øke produksjonskvaliteten. Dersom vi trenger flere ansatte på set for å gjøre ting klart, gjenspeiles dette i prisen.

En ting man kan bite seg merke i, er at prisen ikke nødvendigvis blir så mye høyere totalt sett, ved å sette av ekstra tid til forarbeid. Dette gjør at vi får gjennomført som planlagt, og slipper ekstra produksjonsdager hvis vi glemte noe, eller var uheldige med vær, osv. Særlig tid kan spares ved at vi i produksjonen besøker location på forhånd, for å evaluere lysforhold gjennom dagen, omgivelsene, lydforhold osv. Dersom det ikke er ønskelig å investere tid i dette, vil ikke vi kunne garantere for resultatet av videoen.

Alle kunder får et skreddersydd tilbud basert på behov og omfang, med priser fra rundt NOK 12.000 og oppover.

HVEM ER ANSVARLIG FOR KONSEPT, IDE OG MANUS?

Det er vanlig at bestiller han en viss formening om hvordan endelig produkt skal se ut, og til hvilket formål det skal brukes. Denne informasjonen er mye verdt for produsent. Det vanligste er derimot at produsent inviteres inn i prosessen tidlig, for å bistå i arbeidet med visuell utforming, idé og konsept. Dersom dere ikke har ideene helt på plass selv, kan vi også gjøre hele jobben for dere.

HVA KREVES DET AV MEG SOM BESTILLER I FORKANT?

For at produksjonen skal gå smidig og effektivt er det mange ting du som kunde kan gjøre. For det første er det fint å ha et klart konsept om hvordan sluttresultatet skal se ut. Dersom du ikke er sikker på dette, anbefales det at du inkluderer oss i prosessen så fort som mulig, så vi kan bistå på det vi gjør best: Fortelle historier.

Det aller viktigste vi kartlegger er hvorfor vi skal lage, det vi skal lage. Skal bildene eller videoen brukes til internt bruk, salg, formidling eller brand awareness? Det er mange måter å lage eksempelvis en video på – avhengig av formålet med videoen. Dersom dette er uklart før vi går inn i produksjonen er sjansen stor for at vi ikke treffer 100% på behovet, og ønsket deres. En behovsanalyse og avklaring av formål er derfor en av de tingene vi jobber mest med, for å sikre best mulig resultat.

Videre er det en fordel at lokaler er ryddig, bygningsarbeid og oppussing er midlertidig stoppet og at alle involverte har en klar forståelse for hva som skal lages, og hva deres oppgave og rolle er. Dersom de som skal filmes eller fotograferes kommer uforberedt brukes det ofte mye tid på å forklare unødvendig informasjon. Det er viktig at du som bestiller tenker på hvem som faktisk gjør seg foran kamera og kan formidle historien best mulig. Det er ikke alltid slik at den som er mest sosial, og er mest naturlig foran kamera.

Ha en plan b klar, dersom ting skulle skjære seg. Det kan være sykdom, værskifte, pandemier og ulykker som gjør at dagen blir annerledes enn man hadde sett for seg. Tenk igjennom hva som kan gå galt, og om vi kan gjennomføre produksjonen på en alternativ måte. Særlig kritisk er væromslag.

BURDE VI LEIE INN SKUESPILLERE OG MODELLER?

Det vil alltid lønne seg å tenke igjennom hvem som skal være modeller i produksjonen. Bruk gjerne den som føles mest naturlig og profesjonell foran kamera. Dersom produksjonen er en særlig viktig del av deres markedsføring, kan det være lurt å investere i modeller eller skuespillere til den store dagen. De vil ha en annen forståelse for hvordan te seg foran kamera, avlevere budskap og bruke mimikk som virkemidler. Det er ikke alle som har dette talentet innad i bedriften. De kronene man investerer i dette, kan vise seg å være vel brukt.

HVOR LENGE MÅ VI VENTE FØR VI FÅR FILENE?

Dette avhenger selvsagt på omfanget av produksjonen, men vanligvis har dere et førsteutkast tilsendt ila 7-10 dager, dersom ikke annet er avtalt. Ved større produksjoner må noe ekstra tid påregnes.

KAN JEG BRUKE FILENE TIL HVA JEG VIL ETTERPÅ?

I de fleste tilfeller får du fri tilgang til endelig, levert materiale i etterkant. Det vil si at du kan publisere på nett, sosiale medier og print. Dette kan variere basert på omfang av produksjon og tiltenkt bruk. En nasjonal reklamekampanje vil prises annerledes enn en liten videosnutt for en lokal butikk mtp. bruk.

Det er ikke tillatt er å selge materialet videre, få klippene redigert eller behandlet av et annet produksjonsselskap eller endre på filene uten fotografens samtykke. Fotografen leverer produkt i henhold til bestillers behov og ønsker, og verket er å regne som fotografens kunstneriske verk og fremstilling, og skal ikke klusses med uten samtykke.

FÅR VI TILGANG TIL RÅFILENE?

Det korte svaret er nei.

Det er flere grunner til dette – men i hovedsak handler det om å sikre at materiell ikke misbrukes, og dermed reflekterer negativt tilbake på fotografen. Ofte er råfilene blasse i fargen, har dårlig lyd og fremstår generelt uproffe før etterbehandling. Bestiller kjøper en tjeneste, og et ferdig produkt – ikke ingrediensene.

Ved behov kan det forhandles frem en avtale om råfiler – men da må disse sorteres, behandles og gås igjennom nøye av fotograf først, for å sikre at ikke uheldig materiale finner veien til offentligheten. Det går på din sikkerhet, og vår.

GDPR

Vi tar personvern på alvor, og har derfor passord og god sikkerhet på alle våre harddisker, lokaler og filer generelt.

Det er ditt ansvar som bestiller å sørge for at alle involverte i produksjonen har godkjent bilder og video til tiltenkt bruk. Vi anbefaler å bruke DENNE malen for enklest mulig håndtering av GDPR.